Language

อ. นพ.วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นายเเพทย์วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งเเต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565