Language

ข่าวสารทั้งหมด

All Stories

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “นักสรีรวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของภาควิชาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ในราคา Early bird!

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "18th Online Inter-Medical School Physiology Quiz"

งานประชุมสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 50