นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ

 

   นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ

   Pathompong  Bunpaburus

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ:  เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

เบอร์โทรติดต่อ:  02-256-4267 ต่อ 2031

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวุฒิ:

  • n/a

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review