นพ. พชร วราโชติเศรษฐ์

 

   นพ. พชร วราโชติเศรษฐ์

   Pachara Varachotisate, M.D.

 

 

 

 


ตำแหน่งทางวิชาการ:  นายแพทย์

โทรศัพท์:  02-256-4267 ต่อ 2027 

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณวุฒิ:

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562


ความสนใจเฉพาะ:

  • Physiology


ผลงานทางวิชาการ:

  • N/A

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review