นพ. นิพัทธ์ ชูลีระรักษ์

 

 นพ.นิพัทธ์ ชูลีระรักษ์

   Nipat Chuleerarux, MD

  

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ:  นายแพทย์

คุณวุฒิ:

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561


โทรศัพท์: 02-256-4267 ต่อ 2027

 

อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ความสนใจเฉพาะ:

  • Physiology
  • Internal Medicine

 

ผลงานทางวิชาการ:

  • งานวิจัย

  1. Permpalung N, Worasilchai N, Manothummetha K, Torvorapanit P, Ratanawongphaibul K, Chuleerarux N, Plongla R, Chindamporn A. Clinical outcomes in ocular pythiosis patients treated with a combination therapy protocol in Thailand: A prospective study. Med Mycol. 2019 Feb;26.
  2. Susaengrat N, Torvorapanit P, Plongla R, Chuleerarux N, Manothummetha K, Tuangsirisup J, Worasilchai N, Chindamporn A, Permpalung N. Adjunctive antibacterial agents as a salvage therapy in relapsed vascular pythiosis patients. Int J Infect Dis. 2019 Nov;88:27-30.
  3. Worasilchai N, Chindamporn A, Plongla R, Torvorapanit P, Manothummetha K, Chuleerarux N, Permpalung N. In vitro susceptibility of antibacterial agents against Thai Pythium insidiosum isolates. Antimicrob Agents Chemother. 2020 Mar 24;64(4).

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review