อ.นพ. วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์

Print

 

     อ.นพ. วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์

     Weerapat Kositanurit , M.D.

 

     ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

     โทรศัพท์: 02-256-4267 

     อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

ความสนใจเฉพาะ: 

ผลงานทางวิชาการ:

  1. Kositanurit W, Vassara M, Vorasettakarnkij Y, Tumkosit M, Benjacholamas V, Chattranukulcha P. Multimodality Imaging of Malignant Course of Anomalous Left Main Coronary Artery: A Cause of Sudden Cardiac Arrest. J Cardiovasc Imaging. 2020;28:e36.
  2. Ongprakobkul C, Jaigla P, Kositanurit W, Thanprasertsuk S.Sudden cardiac arrest and cerebral thrombosis due to bites by Russell’s viper (Daboia siamensis). Toxicology Communications. 2019;3(1):40-2.
  3. Hopetrungraung T, Kositanurit W, Pattarawongpaiboon S, Kaikaew K, Thanprasertsuk SBlood pressure measurement: influences of cuff size on systolic, diastolic, and pulse pressure [abstract]. In: Charoenphandhu N, Suntornsaratoon P, Panupinthu N, et al, eds. Research Innovation & Precision Medicine Challenging Role for Physiologists: Proceedings of the 47th Physiological Society of Thailand Annual Meeting; 2019 Dec 19-20; Bangkok
  4. Kositanurit W, Muntham D, Udomsawaengsup S, Chirakalwasan N. Prevalence and associated factors of obstructive sleep apnea in morbidly obese patients undergoing bariatric surgery. Sleep and Breathing 2017;22:251-256