อ.พญ. สโรชา วิวัฒน์เวคิน   อ.พญ.สโรชา วิวัฒน์เวคิน

   Sarocha Vivatvakin, M.D.

  

 

 


ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์

คุณวุฒิ:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560


โทรศัพท์: 02-256-4267 ต่อ 2027

 

อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ความสนใจเฉพาะ:

 • Physiology
 • Internal Medicine

 

ผลงานทางวิชาการ:

 • งานวิจัย

 1. Leesutipornchai T, Ratchataswan T, Vivatvakin S, Ruangritchankul K, Keelawat S, Kerekhanjanarong V, et al. Epidermal Growth Factor Receptor Cut-off Point for Prognostic Impact Factor in Laryngeal Squamous Cell CarcinomaActa Oto-Laryngologica 2020. DOI: 10.1080/00016489.2020.1738548.
 2. Vivatvakin S, Ratchataswan T, Leesutipornchai T, Ruangritchankul K, Keelawat S, Kerekhanjanarong V, et al. Downregulation of Epidermal Growth Factor Receptor in Advanced Stage Laryngeal Squamous Cell Carcinoma. Oral presentation, 22nd International Conference on Medical Physiology and Medical Sciences, Amsterdam, Netherlands, 20th – 21st January 2020. (Presenter)
 3. Mahattanasakul P, Ruangritchankul K, Bongsebandhu-phubhakdi S, Vivatvakin S, Ratchataswan T, Leesutipornchai T, et al. Clinicopathological and Prognostic Value of EGFR Expression in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma. Poster presentation, 5th Congress of European ORL-Head & Neck Surgery, Brussels, Belgium, 29th June – 3rd July 2019.
 4. Vivatvakin S, Werawatganon D, Somanawat K, Klaikeaw N and Siriviriyakul P. Genistein-attenuated Gastric Injury on Indomethacin-induced Gastropathy in Rats.  Pharmacogn Mag 2017;13(2):306-10.
 5. Vivatvakin S, Werawatganon D, Somanawat K, Kaikaew K, Suchartlikitwong S, Klaikeaw N, et al. Genistein Attenuated Gastric Injury on Indomethacin-Induced Gastropathy in RatsThai Journal of Gastroenterology 2016;17(1):17-23.

 

รางวัลทางวิชาการ:

 • "Certificate of Best Presentation Award" จากการนำเสนอ Oral presentation ในงานประชุมวิชาการ ICMPMS 2020 : the 22nd International Conference on Medical Physiology and Medical Sciences ณ Naarden Hotel กรุง Amsterdam ประเทศ Netherland หัวข้อ Downregulation of Epidermal Growth Factor Receptor in Advanced Stage Laryngeal Squamous Cell Carcinoma เมื่อวันที่ 20 และ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

 • "รางวัลข้อเขียนอันดับที่ 10" จากผู้เข้าแข่งขัน 400 คนจาก 21 ประเทศทั่วโลก และ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1" จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 83 ทีม จากการแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ 11th Inter-Medical School Physiology Quiz ณ University of Malaya กรุง Kuala Lumper ประเทศ Malaysia ณ วันที่ 28 และ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review