อ.นพ. เสกข์ แทนประเสริฐสุข


   อ.นพ. เสกข์  แทนประเสริฐสุข

   Sekh  Thanprasertsuk, M.D.

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

โทรศัพท์: 662-256-4267

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

 • Doctor of Medicine, M.D. (First Class Honors), Chulalongkorn University, Thailand
 • Diplomat, Thai Board of Neurology, Thailand
 • Certificate, Acute Stroke Research Fellowship Program, J. Philips Kistler Stroke Research Center, Massachusetts General Hospital (MGH), Boston, Massachusetts, USA

ความสนใจเฉพาะ: 

 • Clinical neuroscience

 • Headache disorders

 • Vascular neurocognitive disorders

 

ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก

วัน

เวลา

คลินิก

หมายเหตุ

วันอังคาร

13.00 - 16.00 น.

อายุรกรรมประสาท

ในเวลาราชการ

วันอังคาร

16.30 - 18.30 น.

อายุรกรรมประสาท

นอกเวลาราชการ

 

ผลงานทางวิชาการ:

1. บทความในวารสาร/ Journal Article

 1. Kwankajonwong N, Ongprakobkul C, Qureshi SP, Watanatada P, Thanprasertsuk S, Bongsebandhu-phubhakdi S. Attitude, but not self-evaluated knowledge, correlates with academic performance in physiology in Thai medical students. Adv Physiol Educ. 2019 Sep 1;43(3):324-331.
 2. Ongprakobkul C, Jaigla P, Kositanurit W, Thanprasertsuk S.Sudden cardiac arrest and cerebral thrombosis due to bites by Russell’s viper (Daboia siamensis). Toxicology Communications. 2019;3(1):40-2.
 3. Thanprasertsuk S, Likitjaroen Y.  Difference Anatomical Pattern of Cortical Thickness between Logopenic Aphasia and Probable Alzheimer’s Disease Patient in Thailand.  Thai Journal of Neurology. 2018 Mar;34(1):8-14
 4. Thanprasertsuk S, Pleumkanitkul S, Wacharapluesadee S, Ponpinit T, Hemachudha T, Suankratay C.  HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis: the First Case Report in Southeast Asia.  AIDS Res Hum Retroviruses. 2017 Jul;33(7):629-631.
 5. Xiong L, Davidsdottir S, Reijmer YD, Shoamanesh A, Roongpiboonsopit D, Thanprasertsuk S, Martinez-Ramirez S, Charidimou A, Ayres AM, Fotiadis P, Gurol ME, Blacker AL, Greenberg SM, Viswanathan A.  Cognitive profile and its association with neuroimaging markers of non-demented cerebral amlyoid angiopathy patients in a stroke unit.  J Alzheimers Dis. 2016 Mar 8;52(1):171-8
 6. Thanprasertsuk S, Martinez-Ramirez S, Pontes-Neto OM, Ni J, Ayres A, Reed A, Swords K, Gurol ME, Greenberg SM, Viswanathan A.  Posterior white matter disease distribution as a predictor of amyloid angiopathy.  Neurology. 2014 Aug 26;83(9):794-800.
 7. Hopetrungraung T, Kositanurit W, Pattarawongpaiboon S, Kaikaew K, Thanprasertsuk S. Blood pressure measurement: influences of cuff size on systolic, diastolic, and pulse pressure [abstract]. In: Charoenphandhu N, Suntornsaratoon P, Panupinthu N, et al, eds. Research Innovation & Precision Medicine Challenging Role for Physiologists: Proceedings of the 47th Physiological Society of Thailand Annual Meeting; 2019 Dec 19-20; Bangkok.
 8. Wichit P, Thanprasertsuk S, Bhidayasiri R, Phokaewvarangkul O, Bongsebandhu-phubhakdi S. The alteration of plasma monoamine neurotransmitters and psychiatric problems in Parkinson’s disease patients [abstract]. In: Charoenphandhu N, Suntornsaratoon P, Panupinthu N, et al, eds. Research Innovation & Precision Medicine Challenging Role for Physiologists: Proceedings of the 47th Physiological Society of Thailand Annual Meeting; 2019 Dec 19-20; Bangkok.
 9. Haji-a-sa N, Thanprasertsuk S, Bongsebandhu-phubhakdi S. Cortical spreading depression in rats alters electrophysiological properties of trigeminal ganglion neuron compared with serotonin depletion [abstract]. In: Charoenphandhu N, Suntornsaratoon P, Panupinthu N, et al, eds. Research Innovation & Precision Medicine Challenging Role for Physiologists: Proceedings of the 47th Physiological Society of Thailand Annual Meeting; 2019 Dec 19-20; Bangkok.

2. ตำรา

 1. Thanprasertsuk S. (2019). Logopenic progressive aphasia: what’s known and what’s next? In Basic and clinical neuroscience 11 (pp. 178-186). Bangkok: IDeol Digital Print Co., Ltd
 2. Thanprasertsuk S. (2018). Current concept of cortical language network. In Basic and clinical neuroscience 10 (pp. 236-243). Bangkok: IDeol Digital Print Co., Ltd.
 3. Thanprasertsuk S. (2018). Neurocognitive benefits of exercise. In Smart exercise smart life (pp. 70-77). Bangkok: Bangkok Medical Publisher Limited Partnership.
 4. Thanprasertsuk S, Thaipisuttikul I. (2016). Leukoencephalopathies in Acquired Metabolic and Toxic Disorders. In Basic and clinical neuroscience 8 (pp. 234-263). Bangkok: Classicscan Co., Ltd.

รางวัลที่ได้รับ

 • 2008  Participated in the 6th Inter-Medical School Physiology Quiz at University of Malaya, Malaysia and got the highest score in the written examination

 • 2011  Received the Prince Mahidol Award Youth Program Scholarship from the Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage, of which Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand is the President

 

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review