พญ.พิชมณญ์ วิไลศักดิ์ทิพากรณ์

Print

 

 

   พญ. พิชมณญ์ วิไลศักดิ์ทิพากรณ์

   Pitchamol Wilaisaktipakorn, M.D.

   

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ:  นายแพทย์

โทรศัพท์: 02-256-4267 ต่อ 2042 

อีเมล:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

 

ความสนใจเฉพาะ:

  • Neurology

 

ผลงานทางวิชาการ:

  • N/A

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review