พญ.ณิชา วงษ์จารุพงษ์

Print

  

 

   พญ. ณิชา วงษ์จารุพงษ์

   Nicha Wongjarupong, M.D.

  

 


ตำแหน่งทางวิชาการ:  นายแพทย์

โทรศัพท์: 02-256-4267 ต่อ 2027

อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557ความสนใจเฉพาะ:

  • Internal medicine

  • Gastrointestinal physiology

  • Liver and bile duct cancer

 

ผลงานทางวิชาการ:

  • N/A

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review