นพ.ธนวินทร์ สุขสิริวรบุตร

Print

 

 

   นพ. ธนวินทร์ สุขสิริวรบุตร

   Tanawin Suksiriworabut, M.D

 

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ:  นายแพทย์

โทรศัพท์:  02-256-4267 ต่อ 2026

อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณวุฒิ:

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557


ความสนใจเฉพาะ:

  • Internal medicine


ผลงานทางวิชาการ:

  • n/a

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review