คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (3)

 แพทย์ใช้ทุน

 

 

   นพ. นิพัทธ์ ชูลีระรักษ์

   Nipat Chuleerarux, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2027

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   พญ. อัญชลี เจริญลาภนพรัตน์

   Aunchalee Charoenlapnopparat, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2027

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

   นพ. วริศ รัตนสิริสวัสดิ์

   Varis Ratanasirisawad, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2027

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   พญ. พรปวีณ์ สมศิริวัฒนา

   Pornpavee Somsirivattana, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2027

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   นพ. พชร วราโชติเศรษฐ์

   Pachara Varachotisate, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2027

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   นพ. จุติ บูรณะ

   Chuti Burana, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2027

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

 

    ดร. มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์

    Mariem Yusuksawad, Ph.D.

    โทร. 02-256-4267 ต่อ 2033

    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ

   Pathompong Bunpaburus

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2031

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   นางสาวสุรีย์พรรณ กลิ่นหวล

   Sureepan Klinhual

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2051

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   นางสาววัชรีภรณ์ นาคอรุณ

   Watchareeporn Nakaroon

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2051

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   นางจันทรเพ็ญ คติวงศ์ธาดา

   Chanpen Khatiwongtada

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2051

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   นางประนอมใจ สุวรรณไตร

   Pranomjai Suwannatri

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : -

  

 

   นายมิตรบัญชา ศรีสุข

   Mitrbuncha Srisuk

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

<<หน้าแรก <หน้าก่อนหน้า 1 .. 2 .. 3  หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review