คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (3)

Print

แพทย์ใช้ทุน

 

   นพ. ธนวินทร์ สุขสิริวรบุตร

   Tanawin Suksiriworabut, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2026

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   พญ. ณิชา วงษ์จารุพงษ์

   Nicha Wongjarupong, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2027 

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   พญ. พิชมณญ์ วิไลศักดิ์ทิพากรณ์

   Pitchamol Wilaisaktipakorn, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2042 

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   

   นพ.ธัชมัย สมิตะสิริ

   Thachamai Smitasiri, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2026 

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


   พญ. นัทธมน คำรัตน์

   Nuttamon Kamrat, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2027

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ 

    ดร. มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์

    Mariem Yusuksawad, Ph.D.

    โทร. 02-256-4267 ต่อ 2033

    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ

   Pathompong Bunpaburus

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2031

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   นางสาวสุรีย์พรรณ กลิ่นหวล

   Sureepan Klinhual

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   นางประนอมใจ สุวรรณไตร

   Pranomjai Suwannatri

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : -

 

 

 

   นายมิตรบัญชา ศรีสุข

   Mitrbuncha Srisuk

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   นางบุปผา สำรวมจิตร

   Buppa Samruamjit

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : -

 

 

 

 

<<หน้าแรก <หน้าก่อนหน้า 1 .. 2 .. 3  หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review