คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (2)

Print

 คณาจารย์

 

 

   ศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค์

   Prof. Juraiporn Somboonwong, M.D.

   โทร. 02-256-4267

   email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   รศ.ดร.พญ. อรอนงค์ กุละพัฒน์

   Assoc.Prof. Onanong Kulaputana, M.D., Ph.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2039

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

   รศ.ดร. ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

   Assoc.Prof. Saknan Bongsebandhu-phubhakdi, Ph.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2028

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

   อ.พญ. มณีรัตน์ ชยานุภัทร์ภุล

   Lect. Maneerat Chayanupatkul, M.D.

   โทร. 02-256-4267  (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

   email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   อ.นพ. กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว

   Lect. Kasiphak Kaikaew, M.D.

   โทร. 02-256-4267  (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 อาจารย์พิเศษ

 

   ศ.กิตติคุณ ดร.พญ. บังอร ชมเดช (อาจารย์พิเศษ)

   Emeritus Prof. Bungorn Chomdej, M.D., Ph.D.

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   ศ.กิตติคุณ ดร.ภญ. ราตรี สุดทรวง (อาจารย์พิเศษ)

   Emeritus Prof. Ratree Sudsuang, Ph.D.

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   ศ.นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร

   Prof. Anan Srikiatkhachorn, M.D.

   โทร. 02-256-4267

   e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

   รศ.นพ. ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์

   Assoc.Prof. Chanwit Kotheeranurak, M.D., M.B.A.

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

<<หน้าแรก <หน้าก่อนหน้า 1 .. 2 .. 3  หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review