คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (2)

 คณาจารย์

 

 

   รศ.ดร. ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

   Assoc.Prof. Saknan Bongsebandhu-phubhakdi, Ph.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2028

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

   อ.พญ. มณีรัตน์ ชยานุภัทร์ภุล

   Maneerat Chayanupatkul, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2041

   email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   อ.ดร.นพ. กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว

   Kasiphak Kaikaew, M.D., Ph.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2038

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

   อ.นพ. เสกข์ แทนประเสริฐสุข

   Sekh Thanprasertsuk, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2037

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   

   อ.นพ. วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์

   Weerapat Kositanurit, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2042

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

   

   อ.นพ.ธนา ทองศรีคำ

   Thana Thongsricome, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2035

   email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

     อ.นพ.ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์

     Pakkapon Rattanachaisit, M.D.

     โทร. 02-256-4267  (อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ)

     email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

   อ.พญ. สโรชา วิวัฒน์เวคิน

   Sarocha Vivatvakin, M.D.

   โทร. 02-256-4267  (อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ)

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 อาจารย์พิเศษ

 

 

   ศ.กิตติคุณ ดร.พญ. บังอร ชมเดช (อาจารย์พิเศษ)

   Emeritus Prof. Bungorn Chomdej, M.D., Ph.D.

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   ศ.กิตติคุณ ดร.ภญ. ราตรี สุดทรวง (อาจารย์พิเศษ)

   Emeritus Prof. Ratree Sudsuang, Ph.D.

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   รศ.นพ. ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ (อาจารย์พิเศษ)

   Assoc.Prof. Chanwit Kotheeranurak, M.D., M.B.A.

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

<<หน้าแรก <หน้าก่อนหน้า 1 .. 2 .. 3  หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>

© 1947-2020 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review