คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (1)

Print

   หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

 

   ผศ.ดร.นพ. ภาสกร วัธนธาดา

   Asst.Prof. Pasakorn Watanatada, M.D., Ph.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2029

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

    คณาจารย์

 

   ศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ปทุมราช

   Prof. Suthiluk Patumraj, Ph.D. 

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2032

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   ศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์

   Prof. Duangporn Werawatganon, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2040

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   ศ.ดร.พญ. นริสา ฟูตระกูล

   Prof. Narisa Futrakul, M.D., Ph.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2035

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

 

   รศ.นพ. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล

   Assoc.Prof. Prasong Siriviriyakul, M.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2036

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

   รศ.นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

   Assoc.Prof. Wasan Udayachalerm, M.D.

   โทร. 02-256-4267

   email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   รศ.นพ. สมพล สงวนรังศิริกุล

   Assoc.Prof. Sompol Sanguanrungsirikul,M.D.

   โทร. 02-256-4267

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

   รศ.ดร. สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง

   Assoc.Prof. Somchit Eiam-Ong, Ph.D.

   โทร. 02-256-4267 ต่อ 2034

   e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 <<หน้าแรก <หน้าก่อนหน้า 1 .. 2 .. 3  หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review