ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "11th Inter-Medical School Physiology Quiz"

Print

รายงานผลการแข่งขัน 11th Inter-MedicalSchool Physiology Quiz


          ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งข่าวชื่นชมความสำเร็จของนิสิตแพทย์จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ 11th Inter-Medical School Physiology Quiz” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28– 29 สิงหาคม 2556 สถานที่จัดงานคือ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


นิสิตแพทย์และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

(เรียงจากซ้ายไปขวา)  อ.นพ.ภาคภูมิ ตันตระโชติ  นายอภิ ชิวชรัตน์  นางสาวสโรชา วิวัฒน์เวคิน  นางสาวตระการตา วรรณพานิชย์  
นายตนุภัทร บุญเฉลิมวิเชียร  นายธนวัฒน์ เบญจมังคลารักษ์          ในปีนี้นิสิตแพทย์เราทำคะแนนได้เป็นที่ 1 และ 2 ในการสอบข้อเขียนรอบแรก และได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ในการตอบปัญหาแต่ละรอบ เข้ารอบมาเรื่อยๆ จนกระทั่งในรอบชิงชนะเลิศ (final) นิสิตแพทย์จุฬาฯ ได้แข่งขันอย่างสูสีกับนักศึกษาแพทย์จากสิงคโปร์ สุดท้ายได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หลังจากที่นิสิตแพทย์จุฬาฯ เป็นแชมป์มาสองปีซ้อน โดยผู้ชนะเลิศในปีนี้คือ นักศึกษาแพทย์จาก National University of Singapore (NUS) ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนเกือบ 400 คน จาก 83 ทีม 21 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน อินเดีย  ศรีลังกา ไต้หวัน โปแลนด์ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย ไทย โดยมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 11 ทีม ดังนี้

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำบทความข่าว(พิเศษ) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เพื่อแจ้งให้บุคลากรของคณะได้รับทราบและแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ร่วมกัน 

 

 

           ในการนี้ รศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้ ในการจัดสอนเสริมเพิ่มศักยภาพ ให้การสนับสนุนทุกอย่าง ขอชื่นชม อ.นพ.ภาคภูมิ ตันตระโชติ ผู้ดูแลนิสิตและนิสิตแพทย์ คน

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review