ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "15th Inter-Medical School Physiology Quiz"

Print


            ภาควิชาสรีรวิทยาขอชื่นชมนิสิตแพทย์จุฬาฯ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ “15th Inter-Medical School Physiology Quiz” วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยทีมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 5 คน คือ     

  1. นางสาวธนพรพรรณ โภคชัยนันท์
  2. นางสาวธัญมน เตชะวีรพงศ์
  3. นายธิติพงศ์ หอเพชรรุ่งเรือง
  4. นายประวีณ ลีลาเกรียงศักดิ์
  5. นายศุภวิชญ์ มณีนาคาฤทธิ์

            ผลการแข่งขันปีนี้ นิสิตแพทย์เราทำคะแนนในการสอบข้อเขียนรอบแรก ได้เป็นลำดับที่ 7 คือ นายประวีณ ลีลาเกรียงศักดิ์ จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 417 คน ซึ่งเป็นคนเดียวของตัวแทนจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ลำดับข้อเขียนใน 10 ลำดับแรก ทีมนิสิตจุฬาฯ สามารถผ่านเข้ารอบเวทีรอบที่หนึ่ง นิสิตเราได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ ผลสรุปการแข่งขัน ทีมจาก University of Columbo ประเทศศรีลังกา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมจาก University of Sri Jayewardenepura ประเทศศรีลังกา และทีมจาก Xuzhou Medical University ประเทศจีน ได้รับรางวัล ลำดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

            ในการนี้ภาควิชาสรีรวิทยาขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้ ในการจัดสอนเสริมเพิ่มศักยภาพและให้การสนับสนุนทุกอย่าง ขอชื่นชม อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข หัวหน้าทีมผู้ดูแลนิสิต และแพทย์ใช้ทุนของภาควิชา (นพ.ธัชมัย สมิตะสิริ, พญ.นัทธมน คำรัตน์, นพ.ณัชชากร ขวัญขจรวงศ์, พญ.จุฑามาศ องค์ประกอบกุล, พญ.รสนันท์ ชูแสงเลิศวิจิตร) ที่คอยให้ความช่วยเหลือโครงการด้วยดีมาโดยตลอด 

  

 


 

© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review