ข่าวสารทั้งหมด

Display # 
Title Published Date Hits
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม ที่ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award 01 July 2016 366
รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ได้รับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง" ประจำปี 2558 21 August 2015 890
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาใหม่ 21 July 2015 973
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ 16 January 2015 975
รศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 05 June 2014 2756
ความสำเร็จในการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 05 June 2014 2492
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น BioLASCO Thailand Award ประจำปี 2556 23 December 2013 2701
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "11th Inter-Medical School Physiology Quiz" 24 September 2013 6088
นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "10th Inter-Medical School Physiology Quiz" 10 August 2012 13376
facebook ภาควิชาสรีรวิทยา เปิดให้บริการแล้ว !!! 19 May 2012 10972
© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review