ข่าวสารทั้งหมด

Display # 
Title Published Date Hits
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 08 June 2017 46
ขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์ 31 May 2017 56
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม ที่ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award 01 July 2016 395
รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ได้รับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง" ประจำปี 2558 21 August 2015 932
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาใหม่ 21 July 2015 1017
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ 16 January 2015 999
รศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 05 June 2014 2823
ความสำเร็จในการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 05 June 2014 2527
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น BioLASCO Thailand Award ประจำปี 2556 23 December 2013 2735
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "11th Inter-Medical School Physiology Quiz" 24 September 2013 6160
นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "10th Inter-Medical School Physiology Quiz" 10 August 2012 13463
facebook ภาควิชาสรีรวิทยา เปิดให้บริการแล้ว !!! 19 May 2012 11025
© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review