ข่าวสารทั้งหมด

Display # 
Title Published Date Hits
ทีมนิสิตแพทย์ จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "16th Inter-Medical School Physiology Quiz" 23 August 2018 299
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562 10 July 2018 1216
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "15th Inter-Medical School Physiology Quiz" 01 September 2017 942
ขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์ 31 May 2017 1591
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม ที่ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award 01 July 2016 1201
รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ได้รับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง" ประจำปี 2558 21 August 2015 1840
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาใหม่ 21 July 2015 1566
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ 16 January 2015 1324
รศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 05 June 2014 3596
ความสำเร็จในการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 05 June 2014 3071
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น BioLASCO Thailand Award ประจำปี 2556 23 December 2013 3180
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "11th Inter-Medical School Physiology Quiz" 24 September 2013 7013
นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยานานาชาติ "10th Inter-Medical School Physiology Quiz" 10 August 2012 14870
facebook ภาควิชาสรีรวิทยา เปิดให้บริการแล้ว !!! 19 May 2012 11440
© 1947-2015 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, All right reserved.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review