ปฎิบัติการ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. Waist to Hip ratio

2. การ คำนวณ Body Mass Index

3. การหาค่า %ไขมันจากการวัดค่าความหนาของชั้นไขมันไต้ผิวหนัง

4. การทดสอบความทนทาน ของกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบน Push Up Test

5. การทดสอบความทนทาน ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (YMCA half sit-up test)

 

ดัดแปลงจาก http://www.exrx.net/Testing.html ( Nov 2012)